همان طوری که می دانید می توانید برای هریک از اسامی افراد مندرج در دفترچه تلفن خودتان یک عکس در نظر بگیرید تا در هنگام تماس گرفتن فرد مورد نظر با شما ، عکس او در کنار نامش نشان داده شود .
ولی قطعاً خودتان متوجه شده اید که اندازه عکس آن خیلی کوچک می باشد و شما قادر نیستید به خوبی عکس شخص مورد نظر را تشخیص دهید و یا اینکه اگر فردی بیشتر از یک شماره داشته باشد ( در یک Contact ) موقع تماس گرفتن او با شما متوجه نمی شوید که او با کدامیک از این شماره ها با شما تماس گرفته است ، با کمک این برنامه که از دو بخش Caller Info و Picture تشکیل شده است به هر دو نیاز شما پاسخ داده خواهد شد .

دانلود در ادامه مطلب

ن طوری که می دانید می توانید برای هریک از اسامی افراد مندرج در دفترچه تلفن خودتان یک عکس در نظر بگیرید تا در هنگام تماس گرفتن فرد مورد نظر با شما ، عکس او در کنار نامش نشان داده شود .
ولی قطعاً خودتان متوجه شده اید که اندازه عکس آن خیلی کوچک می باشد و شما قادر نیستید به خوبی عکس شخص مورد نظر را تشخیص دهید و یا اینکه اگر فردی بیشتر از یک شماره داشته باشد ( در یک Contact ) موقع تماس گرفتن او با شما متوجه نمی شوید که او با کدامیک از این شماره ها با شما تماس گرفته است ، با کمک این برنامه که از دو بخش Caller Info و Picture تشکیل شده است به هر دو نیاز شما پاسخ داده خواهد شد .

دانلود فایل

نوشته شده در تاریخ شنبه 20 مهر 1387    | توسط: فردین    | طبقه بندی: نرم افزار نوکیا s60 1.x and 2.x Edition ،     |
نظرات()